De jaarcontributie wordt in 3 delen afgeschreven bij vooruit-betaling.
De bondscontributie is opgenomen in de bedragen in de tabel.

Team Contributie 2017-2018
Dames en Heren Senioren Euro 260,-- per jaar
Jongens onder 20/22 Euro 255,-- per jaar
Jongens onder 18 Euro 220,-- per jaar
Recreanten onder 22 Euro  107,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 16 Euro 215,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 14 Euro 191,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 12 en onder 10 Euro 184,-- per jaar
Meisjes en Jongens onder 8 Euro  102,-- per jaar
Dames en Heren Recreanten Euro 202,-- per jaar
Rustende leden Euro  70,-- per jaar
   
Mini Baby Rockets Euro  10,-- per jaar


Senioren betalen per jaar een bedrag van € 20,-- voor het gebruik van de wedstrijdkleding. Dit wordt automatisch geïncasseerd.

De wedstrijdkleding (exclusief schoenen) voor de andere teams is gesponsord en zal verstrekt worden door de vereniging.

De contributie wordt automatisch geïnd. 
Rekeningnummer Rabobank NL98RABO0325083800 t.n.v. Basketballvereniging River Trotters te Hardinxveld-Giessendam.

Voor vragen: de penningmeester (onze Ingrid).